Твій голос - голос українських підприємців

Національна адвокасі-кампанія бізнесу

Украінські бізнес-асоціаціі об’єднуються, щоб сформувати Порядок денний
для кандидатів виборів, що заплановані на 2019 рік. Ініціатива є
аполітичною та вільною для приєднання.

38,7% українців працюють у приватному секторі *

* Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%

Адвокасі-кампанія

Як формуються пропозиції від бізнесу до влади?

Дискусія у Києві

11 грудня у Києві бізнес-асоціації обговорять Порядок денний, що об’єднає українських підприємців напередодні виборів-2019, на круглому столі “Національна адвокасі-кампанія бізнесу: голос українських підприємців”.

Нарада ініціаторів

27 листопада Спілка українських підприємців (СУП), асоціації-учасники Української Ради Бізнесу (УРБ) та Національної платформи МСБ прийняли рішення щодо об’єднання зусиль напередодні виборів.

Форум у Дніпрі

15 листопада у Дніпрі відбулася дискусія з бізнес-спільнотою про важливість об’єднання та формування спільного порядку дій для влади у контексті важливих реформ для бізнесу.

Зустріч у Житомирі

9 листопада Спілка українських підприємців провела зустріч з підприємцями Житомира щоб напрацювати пріоритетні ініціативи задля поліпшення умов роботи бізнесу.

“Саме бізнес, який сплачує податки до держбюджету, створює робочі місця в країні, повинен формувати порядок денний для влади. Щоб бути почутим, бізнес повинен звучати об’єднано і виступати з єдиними пріоритетами”, - виконавчий директор СУП Катерина Глазкова.

Підготовка до виборів

2019-й має стати роком виборів в Україні. Адже в цей рік з інтервалом в півроку, якщо не виникне форс-мажорних ситуацій, мають пройти спочатку президентські, а потім парламентські вибори.

Порядок денний

На сайті опублікований проект ініцатив бізнесу, що буде доповнений на базі пропозицій учасників адвокасі-кампанії

1. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал для всіх компаній

2. Зниження податкового навантаження на фонд оплати праці

3. Створення єдиного органу з розслідування економічних злочинів, ліквідація податкової міліції та інших економічних підрозділів правоохоронних органів

4. Запровадження безпаперових технологій: заборона державним органам вимагати інформацію, яка міститься у державних базах даних

5. Демонополізація ринків тепло- та енергопостачання, забезпечення рівності доступу учасників суміжних ринків до товарів та послуг природних монополій, зокрема електромереж та приватної тяги

6. Інституційна реформа перевіряючих та контролюючих органів: запровадження персональної відповідальності, ризик-орієнтованого підходу до перевірок, проведення відкритих конкурсів на керівні посади

 

Пропозиції щодо додаткових пріоритетів від бізнес-асоціацій

 • Детінізація товарних ринків, ринку оренди землі та сільгосппродукції. Запровадження контролю ланцюжка постачання товарів (єдиний податковий документ) від митниці (або виробника) до кінцевого продажу, стимулювання покупця отримувати фіскальний чек (кешбек, лотерея). Відкриття деперсонифікованої інформації з митних баз.
 • Запровадження ринку земель с/г призначення.
 • Запровадження сучасного трудового права, заснованого на свободі трудового договору, спрощення адміністрування податків та звітності, спрощення документального оформлення працівника, зменшення штрафних санкцій за порушення трудового законодавства.
 • Зменшення корупційних можливостей при держзакупівлях, зокрема шляхом запровадження ефективного громадського контролю, як частини процедур моніторингу закупівель.
 • Створення незалежної судової системи та органів прокуратури, зокрема шляхом зміни складу органів суддівського врядування та прокуратури задля ефективного очищення й оновлення корпусу, забезпечення повноцінної участі громадян у судочинстві, вдосконалення досудового розслідування, зокрема законодавче врегулювання питання приватної детективної діяльності. Заборона правоохоронним органам блокувати рахунки підприємств без пред’явлення підозри в рамках досудового розслідування.
 • Ухвалення нового Податкового кодексу Розвитку та Митного кодексу, які будуть містити норми по деофшоризації економіки, радикальне зменшення розміру шкідливих прямих податків, модифікації податку на землю, посилення контролю кордону та відповідальності за контрабанду, імплементації зобов’язань ЄС, а також нової редакції Бюджетного кодексу, який буде предбачати зниження неефективних видатків державного бюджету, які перерозподіляються через публічні фінанси, до цільового показника 35% від ВВП, оптимізацію структури видатків.
 • Запровадження ефективних механізмів оцінки впливу та контролю законодавчих ініціатив, зокрема запровадження законодавчого механізму участі громадянського суспільства у формуванні і реалізації державної політики шляхом обов’язкової участі на стадії підготовки законодавчих ініціатив в органах законодавчої і виконавчої влади, впровадження практики організації щоквартальних зустрічей представників бізнесу з прем’єр міністром України, головами обласних (районних) адміністрацій, головами місцевих рад тощо.
 • Скасування застарілих та надмірних штрафних санкцій за порушення обігу готівки. Скасування ліміту каси і обов'язку здавати готівку в банк. Запровадження мораторію розширення сфери застосування РРО до моменту промислового впровадження РРО третього покоління.
 • Реформувати фінансову систему України, зокрема шляхом подальшої лібералізації валютного регулювання і розвитку прийнятого закону про валютне регулювання, переходу від солідарної до багаторівневої накопичувальної пенсійної системи, унормування вексельного обігу в Україні згідно європейського вексельного права для забезпечення доступу МСБ до фінансів з меншою вартістю відносно кредитів шляхом активізації вексельних розрахунків, імплементація Кодексу з процедур банкрутства тощо.
 • Фінансова відповідальність держави за нанесення шкоди бізнесу в результаті прийняття посадовими особами незаконних рішень чи вчинення ними дій з перевищенням повноважень. Запровадження адміністративної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб державних органів за складання актів перевірок в разі скасування судом нарахування податкових зобов'язань або штрафних санкцій.
 • Збереження поточної спрощеної системи оподаткування. Сприяння легальному мікро- і малому підприємництву, яке формує середній клас в Україні. Створення стимулюючої податкової системи для фізичних осіб-підприємців, самозайнятостих, осіб, які поєднують роботу в штаті з підприємницькою діяльністю, для підприємців, які працюють нерегулярно, зокрема скасування обов'язкової сплати ЄСВ для ФОП у періоди, коли вони не працюють, скасування обов'язкової сплати ЄСВ для ФОП, які сплачують ЄСВ зі своєї заробітної плати за основним місцем роботи.
 • Запровадження механізму податкової субсидії, згідно якого кожен громадянин та підприємство зможуть частину свого податку на прибуток (доходи) сплачувати на рахунок партії або НГО, за вибором платника податку.
 • Зміна механізму сплати податків на фонд оплати праці - перенесення обов’язку сплати на співробітників.
 • Скасування обов’язкового порогу мінімальної заробітної плати.
 • Прийняття законодавства про саморегулівні організації.
 • Формування нових КВЕД та розширення класифікатору професій для існуючої галузі.
 • Підняття порогу ПДВ та обороту ФОП до 5 млн грн (з 1 млн зараз) і прив'язка ФОП всіх груп до індексу споживчих цін.
 • Приведення спрощеної системи оподаткування у відповідність до законодавства ЄС, у тому числі фіскалізація.
 • Виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію Україна – ЄС, зокрема прийняття стандартів ЄС у всіх сферах.
 • Створення системи впровадження та адміністрування спеціального збору на розвиток галузі, який надходитиме до спеціального бюджетного фонду і використовуватиметься виключно на розвиток галузі. При цьому Бізнес самостійно ініціює сплату певної суми коштів до загального «кошику» і сам визначає та контролює використання цих коштів, але адміністрування збору покладається на фіскальні органи.


Твій голос за покращення бізнес-клімату!Новини

Учасники

Бізнес-асоціації учасники кампанії

Контакти

Долучайтеся до Всеукраїнської ініціативи бізнесу!


info@businessvoice.in.ua